سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم دریسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد حسنی – دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهره جابر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این پژوهش استراکدهای متعلق به نهشته های الیگو- میوسن در نواحی جنوب شرق ناحیه سیرجان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، استراکدها از حفظ شدگی خوبی برخوردار بوده و متعلق به هر دو گروه پلاتی کوییدا و پودوکوییدا می باشند، مجموعه استراکدهای موجود نشان دهنده محیط اکولوژیکی مناسب و مطلوبی در زمان نهشته شدن این رسوبات می باشد.