سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهره جابر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم دریسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهین رامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بررسی های دیرینه شناسی انجام شده در کوه مزار، غرب کرمان، منجر به شناسایی ۱۴ جنس و گونه از استراکودها گردید که متعلق به سن آلبین بالایی- سنومانین زیرین می باشند. استراکودهای منطقه مذکور متعلق به پلاتی کوپیدها بوده و شرایط اکولوژیکی مناسبی را در زمان نهشته شدن رسوبات نشان می دهند.