سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا فرزین –

چکیده:

نظر به اینکه اهمیت فراوان منابع آلوده کننده محیط زیست از جمله ترکیبات مختلف حاوی فلزات سنگین و یا هیدروکربن های متشکله فرآورده های نفتی در محیط آبی، لزوم بررسی و روند مقابله با این پدیده غیر قابل انکار می باشد. لذا با همین تفکر استفاده از سیستم تجزیه بیولوژیکی خواهد توانست در تحقق این امر مهم مفید فایده واقع گردد. از جمله سیستم های موثر در از بین بردن آلودگی های حاصل از فلزات سنگین و لکه های نفتی، بکار بردن میکروارگانیسم های مختلف می باشد.دراین مقاله ابتدا اثرات ترکیبات آلوده کننده بر روی محیط زیست و زندگی بشری مورد بحث قرار گرفته و سپس مزایا و اهمیت استفاده از میکروارگانسیم ها مورد بررسی واقع می شود.