سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا یعقوبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
احمد طاهرشمسی – استادیار دانشکده عمران ومحیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک مدل تحلیلی توسعه یافته برای مقطع مستطیلی، مدل تحلیلی دیگری تدوین یافته است که قابل استفاده برای مقاطع ذوزنقه، مثلث و نیز مستطیل می باشد. در این تحلیل قانون نمایی استهلاک امواج سیل حاکم می باشد که در واقع بیانگر پوش گذرا از نقطه پیک موج سیل از لحظه شکست سد تا تضعیف نهایی آن می باشد. برای بررسی نحوه استهلاک امواج سیل در طول مسیر، محدوده ای ازهیدروگرافهای سینوسی شکل که مبتنی بر حجم مخزن سد می باشند مورد استفاده قرارگرفته است. نشان داده شده است که (آلفا) ضریب استهلاک امواج سیل علاوه بر عدد فرود، تناوب موج بدون بعد و عدد موج بدون بعد که در تحقیقات قبلی بدست آمده بود، تابعی از مشخصات کانال نیز می باشد. چون این مدل قابل استفاده برای مقاطع مستطیلی و ذوزنقه ای است، لذا در این بررسی اثر شکل مقطع به کمک پارامتر مورد بررسی قرار گرفته است.مشاهده شده است که در حالت امواج دینامیک که غالبا در مسایل شکست سد مطرح هستند، با افزایش مقدار z در هر فاصله مشخص از سد مقدار ضریب استهلاک امواج سیل کاهش می یابد، که این مسئله سبب می شود که دبی پیک مربوط به آن بیشتر و سریعتر مستهلک شود.