سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم حجی زاده – دانشکده علوم ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی جباری – دانشکده علوم ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مطالعه رفتار الکترواکسایش سه آمینواسید(گلایسین، گلوتامیک اسید، آسپارتیک اسید ) در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پودر نانوی مس در محلول قلیایی سودمود بررسی قرار گرفت. مراحل اکسایش و سینیتیک با استفاده از تکنکهای ولتامریت چرخه ای، کرونوآمپرومتری و آمپرومتری مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات ولتامتری چرخه ای مشخص کرد که فرایند اکسیداسیون تحت کنتر انتشار است. ضریب انتشار، ثابت سرعت انتقال الکترون، ضریب انتقال الکترون در طی فرایند اکسایش تعیین شد.