مقاله مطالعه الگوي انتشار امواج سونامي و برآورد زمان رسيدن آن به سواحل جنوبي ايران براي استفاده در سامانه هشدار سونامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه الگوي انتشار امواج سونامي و برآورد زمان رسيدن آن به سواحل جنوبي ايران براي استفاده در سامانه هشدار سونامي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناحيه فرورانش
مقاله زمين لرزه
مقاله سونامي
مقاله انتشار سونامي
مقاله امواج ثقلي بلند
مقاله زمان رسيدن سونامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهي پيروز محرم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ذاكر ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از نظريه امواج بلند، مدلي کامپيوتري براي پيش بيني الگوي انتشار امواج سونامي و برآورد زمان رسيدن آن به سواحل جنوبي ايران ارايه شده است. با توجه به پتانسيل سونامي خيزي در منطقه مکران در جنوب ايران، توسعه سيستم هاي هشدار سونامي در اين منطقه ضروري است. در اين راستا، يکي از پايه اي ترين اطلاعات مورد نياز براي توسعه چنين سيستم هايي، الگوي انتشار امواج سونامي و زمان رسيدن آن به نواحي ساحلي است. به اين منظور، پس از صحت سنجي نتايج مدل تهيه شده، از آن براي سواحل جنوبي ايران استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که امواج سونامي ناشي از منطقه فرورانش مکران در مدت زماني حدود ۱۵ دقيقه سواحل جنوبي ايران را مورد حمله قرار مي دهند. اين مساله بدان معنا است که هر گونه سيستم هشدار سونامي در اين منطقه بايد بتواند در مدت زماني حدود ۱۵ دقيقه اعلان خطر مورد نياز را صادر کند. نتايج و روشهاي ارايه شده در اين مقاله را مي توان در توسعه بانک اطلاعاتي زمان رسيدن امواج سونامي به سواحل جنوبي ايران -که يکي از اصلي ترين مولفه هاي سيستم هاي هشدار سونامي است- مورد استفاده قرار داد.