مقاله مطالعه الگوي بيان ژن كيتيناز طي آلودگي نسبت به بيماريهاي زنگ زرد و قهوه‌اي در لاينهاي تقريبا ايزوژن گندم داراي مكان ژني Lr34 / Yr18 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه الگوي بيان ژن كيتيناز طي آلودگي نسبت به بيماريهاي زنگ زرد و قهوه‌اي در لاينهاي تقريبا ايزوژن گندم داراي مكان ژني Lr34 / Yr18
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله كيتيناز
مقاله Real – time PCR
مقاله بيان ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانلو حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور سيده ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: گودت دنيس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنگ زرد و قهوه‌اي از جمله عوامل بيماريزاي مخرب گياه گندم در جهان محسوب مي‌‌شود. يکي از راههاي مبارزه با اين بيماريها استفاده از ژنهاي مقاومت تدريجي مي باشد که باعث ايجاد مقاومت در يك دوره زماني طولاني، در محيطهاي مختلف و در مقابل نژادهاي متنوع قارچ زنگ مي‌شود. در بين ژنهاي مقاومت تدريجي که تاکنون در گندم معرفي شده اند، مکان ژني Yr18 / Lr34 به عنوان مهم ترين مكان ژني محسوب مي شود، چون تاکنون در هيچ يك از مناطق گندم خيز دنيا مقاومت حاصل از اين ژن شکسته نشده است. از طرف ديگر اين ژن باعث ايجاد مقاومت به بيش از شش نوع بيماري مختلف شامل زنگ زرد، زنگ قهوه اي، زنگ سياه، سفيدک پودري، ويروس پاكوتاهي جو و بيماري لكه خالي مي‌شود. ژن كيتيناز از گروه ژنهاي مسوول واكنش دفاعي مي‌باشد و معمولا پس از حمله بيمارگر، سطح بيان آن توسط سلولهاي گياهي افزايش مي يابد. به منظور مطالعه الگوي تظاهر ژن كيتيناز پس از آلودگي با بيماري زنگ زرد و قهوه‌اي در مرحله گياهچه‌اي و بلوغ، از روش واكنش زنجيره‌اي پلي‌مراز در زمان واقعي استفاده شد. مقايسه الگوي تظاهر ژن كيتيناز نشان داد پس از آلودگي با بيماريهاي زنگ زرد و قهوه‌اي، سطح بيان اين ژن در هر دو مرحله، در رقم مقاوم افزايش بيشتري از رقم حساس دارد. در رقم مقاوم سه روز پس از آلودگي با زنگ زرد در مرحله بلوغ، افزايش سطح تظاهر ژن كيتيناز ۵۲ برابر و رقم حساس تنها ۱۵ برابر مي‌باشد. همچنين همراه با تظاهر تاخيري ژن كيتيناز، ميسيليوم قارچ زنگ گسترش بيشتري در سلولهاي مزوفيل رقم حساس نشان داد.