مقاله مطالعه الگوي تظاهر و تنظيم ژن انتقال دهنده كربوهيدرات (SuT1) در شرايط سرمادهي در دو رقم گندم زمستانه (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۷۸ تا ۴۸۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه الگوي تظاهر و تنظيم ژن انتقال دهنده كربوهيدرات (SuT1) در شرايط سرمادهي در دو رقم گندم زمستانه (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله سرمادهي
مقاله كربوهيدرات
مقاله راه انداز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور سيده ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانلو حسن
جناب آقای / سرکار خانم: لاروچ آندره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرآيند سرمادهي در گياهان منجر به تغييرات بيوشيميايي، فيزيولوژيكي و متابوليكي مي شود كه اغلب اين تغييرات در سطح تظاهر ژن و توسط دماهاي پايين غيرمنجمدكننده (۴-۰ درجه سانتي گراد) تنظيم مي شوند. اين تغييرات مي توانند ظرفيت گياهان را براي تحمل دماهاي زير صفر درجه سانتي گراد افزايش دهند. به نظر مي رسد تجمع كربوهيدراتها يكي از مهم ترين تغييرات در گياهان است كه با تغيير در تظاهر ژنهاي انتقال دهنده كربوهيدرات تنظيم مي شود. در اين تحقيق الگوي بيان ژن انتقال دهنده كربوهيدرات SuT1 در شرايط سرمادهي (۲ درجه سانتي گراد) در رقم مقاوم به يخ زدگي (نورستار) و لاين حساس به يخ زدگي (PI181268) با استفاده از روش QRT-PCR مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد تظاهر ژن در رقم مقاوم و حساس ۱ روز پس از سرمادهي بترتيب ۳ برابر افزايش و ۳ برابر كاهش معني دار نسبت به شرايط بدون سرمادهي دارد. ارزيابي توالي راه انداز اين ژن با روش پيمايش ژنومي وجود عناصر همسوساز مسوول درجه حرارت پايين، تجمع كربوهيدراتها، كم آبي و بسياري از عناصر تنظيم كننده ديگر را تاييد نمود. با توجه به نتايج مي توان اين ژن را به عنوان يكي از ژنهاي كانديد القا شده توسط سرما (COR) در اعطا مقاومت به تنش يخ زدگي در گندم معرفي نمود كه افزايش تظاهر آن در شرايط سرمادهي ممكن است منجر به تجمع كربوهيدراتها و كاهش خسارتهاي حاصل از يخ زدگي در شرايط سخت زمستان شود.