مقاله مطالعه الگوي واکنش عرضه گندم در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۹۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه الگوي واکنش عرضه گندم در ايران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل واکنش عرضه
مقاله انتظارات تطبيقي
مقاله انتظارات عقلايي
مقاله انتظارات قيمتي
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيات غيبي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنوشي فروشاني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده رويا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرين فر يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گندم يکي از مهم ترين غلات است و تلاش براي افزايش توليد و عرضه اين محصول از اهميت بسياري برخوردار است. اين مطالعه با هدف برآورد الگوي واکنش عرضه گندم در چارچوب انتظارات تطبيقي و عقلايي طي دوره زماني ۱۳۶۲-۸۴ و بررسي نقش انتظارات در شکل گيري رفتار کشاورزان صورت پذيرفت. يافته هاي مطالعه نشان مي دهد الگوي واکنش عرضه مبتني بر انتظارات عقلايي با تشکيل انتظارات قيمتي تطبيقي، مناسب ترين شکل برآورد الگوي واکنش عرضه گندم است. پس از سطح زير کشت، قيمت هاي انتظاري و بذرهاي اصلاح شده بيشترين تاثير را در ميزان عرضه گندم دارند. همچنين شرايط طبيعي مناسب از جمله بارندگي نقش بسزايي در افزايش توليد دارد.