سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکرم صادقی پور – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
بهزاد قره یاضی – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

با توجه به نقش پتاسیم به عنوان یک عامل محدود کننده حاصلخیزی خاک و همچنین نقش حفاظتی آن در برابر اثرا تمخرب تنش های محیطی مطالعه الگوی بیان ژن های موثر در تعیین غلظت پتاسیم درون سلولی در بافت های مختلف و در مراحل مختلف نموی حائیز اهمیت خواهد بود.