سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
معصومه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا (س)

چکیده:

اختراع رایانه در اواسط قرن بیستم، گسترش شبکه های ارتباطی و اهمیت اطلاعات در حیات اجتماعی، منشا تحولات نوینی در زندگی انسان گردیده است. دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است مولود فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد. بشرامروز جامعه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات را تجربه میکند که از ویژگی های خاص خود برخودار است. چنین جامعه ای را جامعه اطلاعاتی گویند. در این گونه از جوامع، مفاهیم سنتی موجود در زمینه هایی همچون: اقتصاد، آموزش، کسب و کار، مدیریت، تجارت و جنگ دچار تحول میگردد. بدون شک لازمه بهره گیری مناسب از روشهای جدید آموزشی در عصر اطلاعات، وجود نیروی انسانی است که از سواد اطلاعاتی و مهارت های رایانه ای برخوردار باشد. لذا ضروری است که اساتید، معلمان و کلیه شهروندان جامعه اطلاعاتی برای استفاده از آموزش الکترونیکی با چنین مهارتهایی آشنا گردند، به ویژه اهمیت وجود چنین
مهارتهایی برای معلمان بدلیل نقش آموزشی آنان دوچندان میگردد. هدف از این کار تحقیقی، مطالعه سواد رایانه ای مورد نیاز معلمان کشور است جامعه آماری تحقیق تعدادی از معلمان دوره متوسطه میباشد. بدین منظور نتایج بدست آمده از یک تحقیق میدانی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. در این راستا مهارتهای گونان و ابتدایی کار با رایانه به معلم معرفی می شود تا وی میزان ضرورت و اهمیت هریک را در فرایند تدریس مشخص نماید. در انتها مهارتهای رایانهای موردنیاز معلمان با الگوی فعلی یعنی ICDL مقایسه خواهد شد.