سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حبیبی پارسا – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
پیام دربندی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه
فرهود کبیریان – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه ته

چکیده:

کاهش وزن و هزینه ابزار از موضوعات مهم در صنعت خودرو می باشند . استفاده از روشهای جدید مانند هیدروفرمینگ ورق نقش مهمی را در کاهش وزن و هزینه ابزار دارد . در روش هیدروفرمینگ سمبه یا ماتریس با یک محیط سیال جایگزین شده و فشار سیال سبب شکل دادن قطعه می گردد . از مزایای روش هیدروفرمینگ می توان به تولید قطعات پیچیده به صورت یکپارچه، کاهش نرخ سایش ابزار و توزیع یکنواخت کرنش اشاره کرد . در این پژوهش تحلیل عددی و تجربی نحوه تولید پوسته گلگیر به روش هیدروفرمینگ انجام شده است . پیش بینی ابعاد و شکل لوح اولیه به کمک روش Ideal Formingصورت گرفته و شبیه سازی فرآیند به کمک نرم افزار ABAQUS انجام شده است . تاثیر پارامترهای مختلف نظیر تاثیر فشار، اصطکاک و اندازه لوح اولیه بر توزیع کرنش و عدم چروک خوردگی قطعه مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج تجربی مقایسه شده است . نتایج شبیه سازی تطابق خوبی با داده های تجربی دارد .