سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حبیبی پارسا – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده های فنی دانشگاه تهرا
پیام دربندی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرهود کبیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد
سمیرا سخنوران – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

کاهش وزن و هزینه ابزار از موضوعات مهم در صنعت خودرو می باشند. استفاده از روشهای جدید مانند هیدروفرمینگ ورق نقش مهمی را در کاهش وزن و هزینه ابزار دارد. در روش هیدروفرمینگ سنبه یا ماتریس با یک محیط سیال جایگزین شده و فشار سیال سبب شکل دادن قطعه می گردد. از مزایای روش هیدروفرمینگ می توان به تولید قطعات پیچیده به صورت یکپارچه، کاهش نرخ سایش ابزار و توزیع یکنواخت کرنش اشاره کرد. در این پژوهش تحلیل عددی و تجربی نحوه تولید پوسته گلگیر به روش هیدروفرمینگ انجام شده است. پیش بینی ابعاد و شکل لوح اولیه به کمک روش Ideal Forming صورت گرفته و شبیه سازی فرآیند به کمک نرم افزار ABAQUS انجام شده است. تاثیرپارامترهای مختلف نظیر تاثیر فشار، اصطکاک و اندازه لوح اولیه بر توزیع کرنش و عدم چروک خوردگی قطعه مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج تجربی مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی تطابق خوبی با داده های تجربی دارد