سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرزاد فیلی زاده – شیراز- دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی- بخش مهندسی شیمی
علی طاهری – شیراز- دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی- بخش مهندسی شیمی
محمدرضا حق نگهدار – شیراز- دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی- بخش مهندسی شیمی
غلامرضا کریمی – شیراز- دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی- بخش مهندسی شیمی

چکیده:

دراین مقاله، یک حوضچه تقطیر خورشیدی، به وسیله یک مدل ریاضی شبیه سازی شده و نرخ تولید آب آشامیدنی از آب شور، بصورت تابعی از پارامترهای مختلف جغرافیایی و همچنین برخی از مشخصه های دستگاه، محاسبه شده است. در ابتدا این مدل ریاضی برای پیش بینی میزان آب تولیدی در یک روز، در شهر شیراز به کار گرفته شد، و با نتایج تجربی که از این شهر در دست بود، مقایسه گردید. این مقایسه نشان می دهد که نتایج محاسبه شده و داده های تجربی از همگرایی خوبی برخوردار هستند. سپس از این مدل برای امکان سنجی نصب این دستگاه در سایر نقاط ایران استفاده شد و مشخص گردید، در شهرهایی که متوسط انرژی تابشی خورشید در آنها بیش از ٢٠٠ وات بر متر مربع است وسرعت باد در آنها خیلی زیاد نیست، قابلیت استحصال حداقل ۱/۳مترمکعب آب شیرین به ازای واحد سطح در طول سال وجود دارد.