سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدتقی زمانیان – عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی
حکیم گلشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امواج دورآ نقش مهمی در پویش‏شناسی رسوبات ایفا می‏کنند بنابراین بررسی نحوه‏ی انتشار امواج دورآ، با استفاده از حل عددی معادله‏ی تعادل کارمایه موج می‏تواند گام مهمّی در جهت مطالعه آن باشد.برای این منظور، حوضه‏ی فرضی مستطیل شکلی در محدوده ۰ تا ۶۰ درجه شمالی و ۱۰ تا ۶۰ درجه غربی (اقیانوس اطلس شمالی)، به عنوان حوضه‏ی مورد مطالعه انتخاب شد.برای شرایط اولیه، یک توزیع ارتفاع گوسی به کار رفته است که بیشترین ارتفاع موج، در مرکز توزیع حدود ۱۰ متر در نظر گرفته شده است.محیط بدون جریان و عمق حوضه ثابت فرض شده است.در حل عددی معادله تعادل کارمایه موج، از طرح‏واره صریح پادباد مرتبه اول، در دستگاه مختصات کروی زمین، استفاده شده است.نتایج برای شرط مرزی باز حاصل شده و برای شفافیت زاویه‏ای مختلف، با یک‏دیگر مقایسه گردیده است.