سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن حاتمی – Dept. of Electronic, Electrical and Computer Engineering , The University of Birmingham, Edgbaston, B15 2TT,UK،بخش فیزیک , دانشگاه شیراز
عبدالناصر ذاکری – بخش فیزیک , دانشگاه شیراز
هوشنگ غفوری شیراز – Dept. of Electronic, Electrical and Computer Engineering , The University of Birmingham, Edgbaston, B15 2TT,UK

چکیده:

از خواص خطی و غیر خطی فیلمِهای Ge33As12Se55 نشانده شده توسط نور لیزر و اثر شفاف کنندگی تابش استفاده کرده و ایده ساخت یک کلید مزدوج موازی را ارایه داده ایم سپس با توسعه معادلات حالت موج پیوسته به معادلات پالسی و با در نظر گرفتن ضریب جذب غیرخِطی مرتبه دو و چهار کلید زنی پالسی را بصورت سالیتونی وغیر سالیتونی با پارامتره ای آزما یشی بررسی کرده ایم ..