سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زری باغداردخت – دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم گروه زمین شناسی
مجتبی حیدری – دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم گروه زمین شناسی

چکیده:

گسترش پدیده کارست در پی و مخزن سازه های هیدرولیکی می تواند اجرای ایمن و موفقیت آمیز چنین پروژه هایی را به مخاطره بیاندازد. بنابراین بررسی چگونگی روند انحلال پذیری سازندهای کارستیک ئر چنین مناطقی حائز اهمیت می باشد. سد مخزنی کنگیر که سدی خاکی با ارتفاع ۴۲متر می باشد در منطقه ای واقع شده است که بخش عمده مخزن از رسوبات و تهشته های سازند گچساران تشکیل شده و ساختگاه سد نیز بر روی سازند اسماری-شهبازان قرار گرفته است. با توجه به پتانسیل انحلال پذیری این نهشته ها انجام مطالعات گسترده در این زمینه ضروری می باشد به همین منظور در این پژوهش فاکتورهای موثر بر انحلال پإیری و در نتیجه گسترش کارست در منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. این فاکتورها شامل: بررسی وضعیت و چگونگی گسترش سیستم درزه های سطحی و زیرسطحی ، آنالیز شیمی آب منطقه، کیفیت و سرعت انحلال پذیری سنگ های موجود در مخزن و پی، همچنین تعیین وضعیت و تداوم سازندهای انحلال پذیر با استفاده از بررسی لاگ گمانه ها می باشد. بر اساس مطالعات انجام شده و نیز وجود حفرات و معابر انحلالی در محدوده مخزن و پی، منطقه دارای پتانسیل کارستی شدن می باشد. بنابراین بایستی تمهیدات لازم جهت آب بندی مخزن و محور انجام پذیرد.