سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرید مر – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
وحید عابدین زاده – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

کمپلکس های افیولیتی فاریاب، اسفندقه و آباده – طشک به ترتیب در ۱۴۰ کیلومتری شمال شرقی بندر عباس، ۱۷۵ کیلومتری جنوب کرمان و ۱۵۰ کیلومتری شمال شرق شیراز قرار دارند.
بر اساس نتایجبه دست آمده از مطالعات میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) ، چهار نوع انکلوزیون جامد در کرومیتیت مناطق فوق تشخیص داده شد که عبارت است از:
۱- فلزات نجیب (شامل عناصر گروه پلاتین یعنی Pd , Pt , Ru , lr , Osهمچنین طلا و نقره )
۲- سولفیدها و آلیاژهای فلزات پایه
۳- عناصر نادر خاکی
۴- ترکیبات سیلیکاته
فلزات نجیب، سولفیدها و آلیاژه های فلزات پایه در کرومیت و سرپانتین موجود در شکافهای آن، عناصر نادرخاکی در سرپانتیت واقع در شکافهای کرومیت و ترکیبات سیلیکاته در بلورها کرومیت قرار دارند.