سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیده فاطمه حسینی – استادیار گروه منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
بهروز ملک پور – دانشجوی رشته کارشناسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری

چکیده:

افزایش جمعیت و تغییر دیدگاهها نسبت به مصرف داروهای گیاهی و فرآورده های گیاهی درصنایع مختلف ( خصوصاً بهداشتی ) ، گیاهان دارویی را در جایگ اه ویژه ای قرار داده است که این اهمیت از جنبه های دیگری خصوصاً اقتصاد و اشتغال و ارز آوری نیز قابل توجه است . بدین منظور امروزه جهت جایگزینی گیاهان دارویی و فرآورده های آن می بایست با توجه به جنبه های اقتصادی و میزان تقاضا و ارزآوری هر یک از گونه های گیاهی ، نسبت به تعیین ویژگی ها و خصوصیات مواد موثره آنها و شناسایی ترکیباتشان از طریق مراکز علمی و تحقیقاتی و ارائه نتایج به تولیدکنندگان اینگونه فرآورده ها اقدام شود . در این بین ا سانسها از جمله مواد موثره ای هستند که د ر سه گونه مورد نظر جاشیر ، باریجه و ارس ( در این مقاله ) با توجه به مقدار ترکیباتشان Delta.3.carene , B- pinene , a – pinene خصوصیات مربوط به هر یک از آنها را نشان می دهند ، که با در نظر گرفتن این خصوصیات جهت بهره برداری صحیح و بهینه می بایست برنامه ریزی اصولی و مدیریت مناسبی اعمال گردد