مقاله مطالعه ايجاد و انحراف تجارت در سازمان هاي تجاري منتخب منطقه اي آسيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۱۵۵ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه ايجاد و انحراف تجارت در سازمان هاي تجاري منتخب منطقه اي آسيا
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايجاد و انحراف تجارت
مقاله ترتيبات تجاري منطقه اي
مقاله مدل جاذبه
مقاله رفاه اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: متقي سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: متقي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در همان حالي که GATT و WTO مشوق آزادي تجاري بودند، تعداد موافقت نامه هاي منطقه اي نيز رو به افزايش بوده است. هدف از تشکيل اين همگرايي هاي منطقه اي، کاهش موانع تجاري (اعم از تعرفه اي و غيرتعرفه اي) در راستاي افزايش رفاه اقتصادي کشورهاي عضو مي باشد. اما در اين راستا سوالاتي در باب ايجاد و انحراف تجارت در موافقت نامه هاي منطقه اي مطرح است مبني بر اين که آيا، شکل گيري اين اتحاديه ها بالاخص در مناطق در حال توسعه در راستاي هدف افزايش تجارت بين کشورهاي عضو آنها بوده است و همچنين آيا افزايش تجارت بين اعضا باعث افزايش تجارت با کشورهاي غير عضو آن منطقه مي شود يا خير؟ چنانچه موافقت نامه تجاري باعث افزايش تجارت بين کشورهاي عضو شود، پديده «ايجاد تجارت» اتفاق مي افتد و چنانچه افزايش تجارت به هزينه کاهش آن براي کشورهاي غير عضو باشد پديده «انحراف تجارت» روي مي دهد. ايجاد تجارت بربهبود رفاه و انحراف تجارت برکاهش رفاه اقتصادي مردم در کشورهاي عضو بلوک دلالت دارد.
در اين مقاله براي بررسي ايجاد و انحراف تجارت در سه موافقت نامه تجاري اکو، آ سه آن و جي سي سي، از يک مدل جاذبه تعميم يافته استفاده شده است. حوزه بررسي در اين تحقيق شامل ۲۶ کشور عضو اين سه سازمان مي باشد و دوره زماني ۲۰۰۲-۲۰۰۶ را در بر مي گيرد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در اين دوره زماني هر سه سازمان منتخب منطقه آسيا، با انحراف تجاري روبرو بوده اند، به عبارت ديگر افزايش تجارت ميان کشورهاي اين موافقت نامه ها باعث کاهش تجارت با ساير کشورهاي غير عضو اين موافقت نامه هاي تجاري شده است.