مقاله مطالعه اي جامعه شناختي درباره جايگاه دختران در نظام آموزش پزشکي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۲۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه اي جامعه شناختي درباره جايگاه دختران در نظام آموزش پزشکي ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برابري فرصت ها
مقاله تصورات قالبي جنسيتي
مقاله جامعه شناسي آموزش پزشکي
مقاله جايگاه دختران و زنان
مقاله دانشگاه علوم پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي يگانه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاني ساداتي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظام آموزش پزشكي، دو دسته از آمار اعلام شده رسمي، تناقض هايي را در رفتار برخي دختران متقاضي رشته هاي پزشکي نشان مي دهند؛ در حالي که دختران سال هاست نسبت به پسران حجم بيشتري از ورودي هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي را تشکيل مي دهند، اما در مدارج بالاي تحصيلي، علمي و شغلي اين دانشگاه ها حضور بسيار کمرنگي دارند. در اين مطالعه تلفيقي از نظريه هاي جامعه پذيري نقش جنسيتي به عنوان نظريه هاي تبيين کننده نابرابري موجود در نظام آموزش پزشکي مورد توجه قرار گرفته اند. جامعه آماري تحقيق را دانشجويان دختر (۶۱۴۶ نفر) سه دانشگاه علوم پزشکي تهران، شهيدبهشتي و ايران تشکيل مي دهند که از ميان ايشان و با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تعداد ۳۰۱ نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. همچنين تعداد ۱۰۷ نفر (يک سوم تعداد دختران) پسر نيز به عنوان گروه شاهد، مورد پيمايش قرار گرفتند که تعداد حجم نمونه را به ۴۰۸ نفر افزايش مي دهند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که پذيرش تصورات قالبي جنسيتي موجود در جامعه تاثيري منفي در تمايل دختران، هم به ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر، هم به دستيابي به پست ارشد مديريتي داشته و در کل، تاثيري منفي در تمايل دختران به دستيابي به جايگاه بالا در نظام آموزش پزشکي ايجاد مي کند.