مقاله مطالعه اپيدميولوژيك كريپتوسپوريديوز گوساله هاي نوزاد در استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه اپيدميولوژيك كريپتوسپوريديوز گوساله هاي نوزاد در استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كريپتوسپوريديوز
مقاله گوساله
مقاله آذربايجان شرقي
مقاله اپيدميولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدزاده فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزيان ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسهال ناشي از كريپتوسپوريديوز در گوساله هاي نوزاد يكي از مشكلات مهم بهداشتي مي باشد و موجب خسارات شديد اقتصادي مي شود. اين مطالعه در گوساله هاي نوزاد در مناطق مختلف استان آذربايجان شرقي از آبان ماه ۱۳۸۰ تا آبان ماه ۱۳۸۱ به منظور تعيين نقش اين انگل در اسهال انجام گرفت. در اين بررسي تعداد ۵۰۰ نمونه مدفوع در چهار منطقه استان از گوساله هاي مبتلا به اسهال زير دو ماه سن متعلق به ۲۵ گاوداري صنعتي و هم چنين گوساله هاي اسهالي ارجاع داده شده به درمانگاه هاي خصوصي جمع آوري شد. نمونه ها به شكل فرمالينه تهيه شد و پس از رنگ آميزي با روش زيل نيلسون اصلاح شده در بخش انگل شناسي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام و نتايج آن ثبت گرديد. داده ها با استفاده از آزمون مربع كاي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. از مجموع ۵۰۰ نمونه، ۲۰۷ مورد (۴۱٫۴ درصد) از نظر وجود تك ياخته كريپتوسپوريديوم مثبت بودند. نتايج بررسي نشان دادند كه اختلاف معني داري بين درصد شيوع بيماري در فصول مختلف سال وجود دارد (p<0.05)، بيشترين شيوع مربوط به فصل تابستان (۴۹٫۶ درصد) و كمترين آن در زمستان (۳۰٫۴ درصد) بوده است، همچنين اختلاف معني داري بين درصد شيوع بيماري در سنين مختلف وجود داشت (p<0.05)، بيشترين آن در سن ۸-۶ هفتگي (۶۱٫۴ درصد) و كمترين آن در سن يك هفتگي (۲۵٫۲۱ درصد) بوده است. اختلاف معني داري بين درصد شيوع بيماري در نواحي مختلف استان وجود نداشت. اين مطالعه فراواني شدت آلودگي برحسب (+، ++ و +++) را به ترتيب ۳۰٫۴۳، ۳۴٫۳ و ۳۵٫۲۶ درصد نشان داد. همچنين شدت اسهال با شدت آلودگي رابطه مستقيم داشت.