سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد وحیدی نیا – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد علی یازرلو – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغرآریایی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حوضه رسوبی کپه داغ به شکل یک حوضه درون قاره ای در شمال و شمال شرقایارن واقع است. در این حوضه رسوبات ممتد دریایی با ضخامتی در حدود متر ۶۰۰۰ از ژوراسیک تا الیگوسن بطور هم شیب بر روی هم گذاشته شده اند. ناحیه مورد مطالعه در شرق اینحوضه قرار گرفته و در این بررسی در سه مقطع چینه شناسی ماکروفسیلهای موردد نظر جمع آوری و سپس بدقت شناسایی شده اند. از نظر لیتولوژیکی سازند آبدراز عمدتا از مارنهای خاکستری متمایل به آبی و شیلهای خاکستری روشن تا سفید با ۳ تا ۵ لایه از سنگ آهک چاکی به رنگ سفید تا سفید متمایل به زرد تشکیل شده است.
هدف اصلی این پژوهش تعیین مرز زیرین سازند آبدراز (با سازند آی تامیر) و نیز سن سازند مزبور بر اساس اینوسراموسهای موجمد در آن بوده است. بر این اساس و بر طبق مطالعات انجام شده تعداد ۱ جنس (Inoceamus) و ۴ زیر جنس (Haenleinia , Mytilaides , Cremnoceramus , Inaequiceramus) و ۸ گونه (Cuvierii, Lamarcki , Crassus , Inconstans, Labiatus, Cordiformis , Crippsi, Concenrticus) تشخیص داده شده است.
بر اساس فسیلهای شناسایی شده سن سازند آبدراز در منطقه مورد مطالعه تورونین – کونیاسین و قسمتی از سانتونین تعیین شده است. لازم به تذکر است که این سن با تعیین سنهایی که قبلا بوسیله مولف و بر اساس فرامینیفرها (بویژه گلوبوترونکاناها) و نیز مطالعه خارپوستان این سازند انجام شده کاملاً هماهنگی دارد.
در ضمن بر اساس مطالعه میکروفاسییس مقاطع و با توجه به شرایط زیستی پلسی پودها و از طرفی وفور فرامینیفرهای پلانکتونیک سازند آبدراز در یک محیط دریایی کمعمق با ژرفای ۲۰۰-۱۰۰ متر بر جای گذاشته شده است.