سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس بیات فر – کارشناس ارشد مکانیک (سازه های دریایی)
محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیر

چکیده:

نواحی حرارت دیده ناشی از جوشکاری آلیاژهای آلومینیومی دارای ضعف استحکام مکانیکی قابل ملاحظه ای بوده طوریکه در مقایسه با پانلهای تقویت شده فولادی، رفتار فراکمانشی پانلهای تقویت شده آلومینیومی نه تنها به تنش پس ماند و تغییر شکلهای اولیه بلکه به مورد مزبور نیز حساس میباشد. از آنجا که تکنولوژی جوشکاری و اثرات آن بر روی رفتار سازه ای پانلهای تقویت شده آلومینیومی، به قدر کافی و به طور مناسب در دستورالعمل ها و کدهای طراحی لحاظ نگردیده لذامقاله حاضر در راستای تامین ضروریات ونیازمندیهای موجود درک و شناخت دقیق رفتار این جزء سازه ای ارائه گردیده است. در پالنهای تقویت شده مدنظر که در معرض بارگذاری فشاری درون صفحه ای طولی بوده، ترکیبی از جوشهای طولی و عرضی بکار گرفته شده است. با توجه به کاربرد گسترده روش اجزاء محدود در آنالیز سازه ای، انجام کار بر این اساس و به صورت تحلیل غیر خطی می باشد.