سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام امامی زاده – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدامین تروهید – فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مریم میرهادی فرد – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به دنبال آن هستیم تا به معرفی روش های آنالیز تاخیرات پروژه و شیوه تسهیم مسوولیت ها بپردازیم . با به کارگیری روش های معتبر انتظار می رود بتوانیم تحلیـل مناسبی از مسوولیت های تاخیرات داشته و تخمین های مناسبی جهت تسهـیم مسوولیت های تاخیرات به دست آوریم . در واقع به دنبال آن هستیم تا با توجه به تعهدات طرف های مختلف درگیر در پروژه بر روی زمانبندی ها، در انتهای کار و یا در مقاطع مورد نیاز؛ قضاوت نماییم که طرف های مختلف درگیر در پروژه با تاخیراتی که ایجـاد نموده اند هریک چه میزان در تاخیرات کل پروژه سهیم بوده اند و تاخیـرات پروژه را با چه نسبت هایی می توان به هریک از آن ها نسبت داد . این موضوع به جهت کاربرد آن در آنالیز ادعاهای خسارت تاخیرات در پروژه ها از اهمیت به خصوصی برخوردار است .