سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی خسروانی پور مصطفی زاده – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه
حسین ابوالقاسمی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

GTL فرایندی است که منجر به تولید هیدروکربن های مایع از گاز سنتز می شود که این عمل در طی چندین واکنش شیمیایی رخ می دهد واز سه بخش کلی تشکیل شده است: تهیه گازسنتزازگازطبیعی، تبدیل گاز سنتز به هیدروکربن های مختلف از طریق سنتز فیشر تراپش، جداسازی و بالا بردن درجه محصولات . فرایند های مختلفی مانند اکسیداسسیون جزئی، رفرمینگ بخاری و اتوترمال رفرمینگ برای تولید گاز سنتز به کارمی رون د. این قسمت از فرایند بیشترین هزینه سرمایه گزاری واحد GTL را به خود اختصاص می دهد. تبدیل گاز سنتز به هیدرو کربن های مایع مهمترین بخش فرایند را به خود اختصاص می دهد. تولید هیدروکربن های مایع از گازسنتز، به نام سنتزفیشر تراپش FT معروف است و یک فرایند کاتالیستی است . در این قسمت از راکتور های مختلفی مانند راکتورهای بسترثابت، راکتور های بستر سیال و راکتور های بستر دوغابی استفاده می شو د. کاتالیست های مورد استفاده اغلب آهن و کبالت می باش د. پس از تولید هیدرو کربن ها ، فرایندهای مرسوم پالایشگاهی مانند هیدروکراکینگ، ایزومریزاسیون، آلکیلاسیون و رفرمینگ جهت بهبود کیفیت محصولات به کار می روند. محصولات نهایی شامل پارافین ها، اولفین ها ، واکس ها و بعضا ترکیبات اکسیژن دار مانند الکل ها می باشد.