سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
مسعود میر – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترهای مورد نیاز در مطالعه تجربی، تحلیلی و یا عددی یک فرایند شکل دهی، تنش سیلان فلز مورد نظر می باشد. آزمایشهای مختلفی برای تعیین منحنی سیلان یک فلز پیشنهاد شده اند که هر یک دارایویژگیها و محاسن خاص خود است. از این میان ازمایش فشار و آزمایش حلقه به نحو گسترده ای برای تعیین منحنی تنش – کرنش یک فلز در مسایل شکل دهی مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق علاوه بر ضرایب تصحیح تحلیلی، از ضرایب تصحیح عددی برای اصلاح منحنی تنش – کرنش در آزمایش فشار استفاده شده است، همچنین با اصلاح منحنی های استاندارد برای استخراج منحنی تنش – کرنش از آزمایش حلقه، منحنی های دیگری بدست امده که دقت آنها مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشها برای ترکیبات آلیاژی مختلف دو عنصر قلع و سرب انجام شده است که به نحو گسترده ای در شبیه سازی فیزیکی فرایندهای شکل دهی حجمی مورد استفاده قرار می گیرند.