سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمّد صفی رحمانی‌فر – مرکز تحقیقات باتریسازی نیرو خیابان پاسداران، باتریسازی نیرو
سید اعلی موسوی – مرکز تحقیقات باتریسازی نیرو خیابان پاسداران، باتریسازی نیرو
شهرزاد هاشمی شکفته – مرکز تحقیقات باتریسازی نیرو خیابان پاسداران، باتریسازی نیرو، صندوق پ
ژیلا خوانساری – مرکز تحقیقات باتریسازی نیرو

چکیده:

در باتری های سرب اسیدی، که سرب نقش ماده فعال منفی و دی اکسید سرب نقش ماده فعال مثبت را دارد، موازنه جرمی نقش مهمی در عمر چرخه ای باتری دارد. اما در برخی از موارد تلورانس خط تولید بیشتر از مقدار پذیرفته شده است و این باعث مشکلاتی در عمر چرخه ای باتریهای سرب اسیدی می گردد. در کار حاضر، اثر مواد فعال منفی و مثبت اضافی بر رفتار باتری سرب اسیدی مورد بررسی قرار گرفته است . دو باتری سرب اسیدی یکی با مواد فعال منفی اضافی و دیگری با مواد فعال مثبت اضافی ساخته شد. سپس باتریها مراحل پخت و پیش شارژ را بطور معمول طی نمودند . پس از آن باتریها توسط جریان ۱/۰ آمپر دشارژ و توسط جریان ۰/۷ آمپر شارز شدند. ظرفیت باتریها در هر چرخه محاسبه شد. نتایج نشان دادند که باتری با مواد منفی اضافی ظرفیت اولیه کمتری نسبت به باتری با مواد مثبت اضافی داشته اما پس از چرخه های شارژ- دشارژ ظرفیت باتری با مواد فعال منفی بیشتر، افزایش یافته و ظرفیت باتری با مواد مثبت بیشتر کاهش نشان داد . باتریها پس از ٢٠ چرخه رفتار مشابهی را نشان دادند. نتایج حاصل از طیفهای XRD نشان داد که پس از ۵۰ چرخه شارژ ـ دشارژ هر دو باتری اجزاء یکسانی را در مواد فعال خود داشتند.