سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علینقی اعرابی – کارشناس صنایع نساجی سازمان صنایع و معادن استان اصفهان اصفهان -ایران

چکیده:

گزارش توجیهی مربوط به ایجاد و راه اندازی یک واحد تولیدی که در ان براوردها و اطلاعات مورد نیاز برای سرمایه گذاری دسته بندی شده و توجیه پذیری طرح را بررسی می کند و به ان گزارش امکان سنجی نیز می گویند.این گزارش ها معمولا مورد استفاده دستگاهای اجرایی دولتی و یا سرمایه گذاران و یا بانکها و موسسات اقتصادی قرار می گیرد.مراحل لازم برای تهیه طرح های توجیهی و مطالعات امکان سنجی معمولا شامل بررسی های زیر است:ااف-بررسی های اقتصادی: شامل مطالعه بازار محصول و تعیین زمان عمر طرح وتعیین شاخصهای سود اوری و بازدهی سرمایه از دیدگاه بنگاه اقتصادی و اقتصاد کلانب–بررسی های فنی: شامل بررسی های لازم برای ساخت کارخانه و امکانات لازم برای به تولید رساندن آن از قبیل ساختمان،،ماشین الات و تاسیسات ،نیروی کار مورد نیاز،مواد اولیه و …ج-بررسی های مالی: شامل راههای بررسی تامین هزینه های طرح(تامین سرمایه ثابت و در گردش)در اجرای طرح وپیش بینی بودجه راه اندازی و ادامه گردش تولید مناسب و پیش بینی سود ( زیان) اینده . در بیشتر طرح های توجیهی برای صنایع نساجی کشور ما بررسی های فنی و مالی برای در گزارشات توجیهی برای سرمایه گذاران و مشاورین و کارشناسان انها با اهمییت تلقی شده و انجام می گردد ولی جای بررسی های اقتصادی در طرح های توجیهی خصوصا بخش مطالعه بازار محصول ان خالی است.