مقاله مطالعه بافت شناسي مراحل تكوين روده در لارو فيل ماهي (Huso huso) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه بافت شناسي مراحل تكوين روده در لارو فيل ماهي (Huso huso)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت شناسي
مقاله روده
مقاله فيل ماهي (Huso huso)
مقاله مراحل لاروي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جرجاني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادلو عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قليچي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: مخدومي نورمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تكوين بافتي روده فيل ماهي در مراحل اوليه زندگي (۷۵-۱ روز پس از تفريخ) با استفاده از ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت. لاروها در محلول بوئن فيكس شدند. سپس مراحل آبگيري و آغشتگي به پارافين انجام گرديد. مقاطع بافتي به ضخامت ۷-۵ ميكرون تهيه و به روش هاي هماتوكسيلين و ائوزين رنگ آميزي شدند. لارو يك روزه داراي روده ابتدايي است كه توسط بافت پوششي استوانه اي مژه دار پوشيده شده است. در روز سوم پس از تفريخ در ديواره لوله گوارش شياري مورب در قسمت پشتي – خلفي كيسه زرده ايجاد مي شود و لوله گوارش را به دو ناحيه معده و روده مياني تقسيم مي كند. در اين زمان دريچه هاي مارپيچي تمايز مي يابد. در لومن دريچه هاي مارپيچ، رنگدانه هاي جنيني تجمع يافته و ملانين پروپكا را تشكيل مي دهند. در روز هفتم پس از تفريخ بافت اپيتليوم روده مياني و روده مارپيچ از نوع استوانه اي مژه دار است. بخش انتهايي دستگاه گوارش به مجاري كوتاه مخرجي كه بافت پوششي آن مكعبي است، تمايز مي يابد. مجاري ادراري در اين زمان به راست روده متصل مي شود. در روز سيزدهم پس از تفريخ تعداد واكوئل هاي محتوي چربي در روده مياني و روده مارپيچ افزايش مي يابد. بين روزهاي ۱۷ تا ۱۹ پس از تفريخ لاروهاي فيل ماهي داراي يك دوره تغذيه توام هستند. ۲۵ روز پس از تفريخ سلول هاي روده مياني داراي ريزکرک هاي بلند است. در روز ۳۶ ام تعداد سلول هاي جامي شكل در روده مارپيچ افزايش مي يابد. در ۴۳ روزگي، غدد روده اي با بافت پوششي استوانه اي مژه دار در بافت همبندي روده مياني، قابل مشاهده است. بين روزهاي ۵۷ تا ۷۵ ام تعداد و اندازه چين هاي مخاطي روده افزايش مي يابد. چنين اطلاعات و يافته هاي پايه اي مي تواند به منظور ارتقا پرورش لارو ماهيان خاوياري به ويژه فيل ماهي بسيار مفيد باشد.