مقاله مطالعه بافت شناسي و ريخت شناسي دستگاه ادراري تناسلي جنس نر در سمندر Paradactylodon gorganensis (دوزيستان دمدار، سمندرهاي آسيايي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه بافت شناسي و ريخت شناسي دستگاه ادراري تناسلي جنس نر در سمندر Paradactylodon gorganensis (دوزيستان دمدار، سمندرهاي آسيايي)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمندر پاراداكتيلودون گرگاننسيس
مقاله دستگاه ادراري_ تناسلي
مقاله مورفولوژي
مقاله بافت شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور نعيمه
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نصرآبادي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: كمي حاجي قلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سمندر پاراداكتيلودون گرگاننسيس از خانواده سمندرهاي آسيايي و يك گونه منحصر به فرد و بومي ايران مي باشد و بعنوان يك گونه در حال انقراض در ليست قرمز IUCN قرار گرفته است. بررسي حاضر به تشريح ساختمان، بافت شناسي و مورفولوژي دستگاه ادراري _ تناسلي اين سمندر مي پردازد بدين منظور تعداد ۱۶ عدد از اين سمندر از تنها زيستگاه آن در غار شير آباد در نزديكي خان ببين و ۷۰ كيلومتري شرق گرگان (۳۶ ۰ ۵۷N و ۰۱E و ۵۵ ۰ )) در شرق سلسله جبال البرز در استان گلستان ايران صيد و به آزمايشگاه منتقل گرديد. نمونه ها به منظور مطالعات مورفومتري مدتي در شرايط آزمايشگاه و در يخچال نگهداري شدند پس از اندازه گيري هاي بيومتريك، كالبد شكافي نمونه ها صورت گرفت و اندام هاي ادراري_ تناسلي جانور توسط فيكساتيو بوئن تثبيت شده جهت مطالعات بافتي آماده گرديدند. بررسي هاي بافتي نشان داد كه بيضه هاي اين سمندر مانند ساير گونه هاي خانواده هاينوبيده استوانه اي است و از نوع لوبوله کامل (آمپولا) بوده و اسپرماتوژنز الگوي کيستي دارد، بيضه ها در طرفين بدن توسط پرده صفاق به ستون فقرات و كليه ها مرتبط است كليه ها نيز كشيده و چسبيده به ستون فقرات مي باشد و دو شکلي آشکار جنسي به لحاظ ظاهر بين دو جنس وجود ندارد درحاليکه در ساير سمندرها کليه ها به طور آشکاري کوتاه تر است و نرها در ناحيه شکمي باريکترند. اجسام چربي نيز به صورت رها شده در محفظه سلوم قراردارد. ميانگين طول بيضه هاي فعال به لحاظ جنسي  mm 32.76عرض آن  mm 4.77و ميانگين طول بيضه غيرفعال  mm 17.98و عرض آن mm 1.64 مي باشد.