سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس یگانه بختیاری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
توحید ساوالان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشکده عمران دانشگاه علم و صن

چکیده:

پیش بینی مقدار بالاروی امواج به منظور طراحی ایمن سازه های ساحلی همچون موج شکن های ساحلی و دیوارهای ساحلی، برآورد میزان ارتفاع سازه های ساحلی جهت جلوگیری از عبور آب دریا، تخمین نیروهای وارد بر سازه های ساحلی و حفاظت از ساحل اهمیت زیادی دارد براساس مطالعات آزمایشگاهی فرمولهای تجربی مختلفی برای پیش بینی مقدار بالاروی امواج در منطقه ساحلی ارائه گردیده که هرکدام شرایط و محدودیتهای محیطی خاصی را دارا می باشند از آنجایی که پدیده بالاروی امواج یک پدیده غیرخطی و وابسته به پارامترهای زیادی می باشد نمی توان یک رابطه تئوری مناسب را جهت پیش بینی این پدیده ارائه نمود. از این رو می توان از ابزارهای غیرخطی که امروزه کاربرد زیادی دارند برای پیش بینی استفاده نمود. یکی از پرکاربردترین این ابزارها، شبکه های عصبی مصنوعی می باشد در این تحقیق ما با استفاده از چندین دسته داده مربوطه به امواج منظم و نامنظم و با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به پیش بینی بالا روی امواج در منطقه ساحلی پرداختیم و نتایج را با روابط تجربی موجود با استفاده از پارامترهای آماری مانند بایاس، شاخص پراکندگی و مجذور میانگین مربعات خطا، مقایسه نمودیم که نتایج حاکی از آن است که این روش نسبت به روابط تجربی نتایج بهتری را رقم می زند.