مقاله مطالعه برخي از شاخص هاي مورفوسيتولوژيك بيضه ماهي بني (Barbus sharpeyi) تالاب شادگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه برخي از شاخص هاي مورفوسيتولوژيك بيضه ماهي بني (Barbus sharpeyi) تالاب شادگان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفوسيتولوژي
مقاله بيضه
مقاله ماهي بني
مقاله Barbus sharpeyi
مقاله تالاب شادگان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: دزفوليان عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دستگير تقا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي خصوصيات بافتي بيضه ماهي بني (Barbus sharpeyi) در سنين مختلف در تالاب شادگان در طي اسفند ماه ۱۳۸۶ تا تيرماه ۱۳۸۷ مورد بررسي قرار گرفته است. بيضه ۴۰ عدد ماهي بني نمونه برداري و در محلول فيکساتيو بوئن تثبيت گرديد. نمونه ها مطابق روش استاندارد بافت شناسي٬ آبگيري٬ شفاف سازي و پارافينه شده و سپس مقاطع ۵ ميکروني از آنها تهيه و بوسيله ميکروسکوپ نوري مجهز به مانيتور و دوربين عکسبرداري مورد مطالعه قرار گرفتند. هشت مرحله جنسي شامل نابالغ، در حال بلوغ، در حال تکوين، تکوين يافته، بالغ، در حال اسپرم ريزي، اسپرم ريزي کرده، در حال استراحت در ماهي هاي آزمايش شده مشاهده گرديد. اندازه قطر سلول هاي جنسي بيضه ماهي طي روند اسپرماتوژنز در مراحل، نابالغ ۴۰ ميکرون، در حال بلوغ ازدياد اسپرماتوگوني هاي اوليه ۳۵ ميکرون، ،در حال تکامل اسپرماتوژنز اوليه ۳۰ ميکرون، تکامل يافته اسپرماتوژنز مياني ۲۵ ميکرون، بالغ اسپرماتوژنز نهايي ۱۰ ميکرون محاسبه شد. بر اساس آزمون T-TEST به منظور مقايسه اندازه سلول هاي جنسي در مراحل مختلف رسيدگي اختلاف معني داري مشاهده شد. (P<0.05) بر اساس آزمون توكي ميزان ميانگين اندازه سلول جنسي در مرحله I  از ميزان بيشتري برخوردار بوده است .