سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعطااله حسینی – عضو هیات علمی گروه جنگداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
نغیمه بدراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

در طراحی راههای جنگلی باید به حفظ زیبایی و تعادل اکولوژیکی جنگل با در نظر گرفتن مسایل هیدرولوژیکی و شرایط رویشگاهی طوری طراحی شوند که ضمن دسترسی راحت و آسان به درختان مو رد برداشت و کاهش هزینه های بهره برداری وحمل و نقل به واسطه محدودیتهای ناشی از ملاحظات زیست محیطی، اکولوژیکی و اجتماعی منطبق با عوارض زمین بوده، مناطق مشکل ساز را دور زده و از رودخانه ها دوری کند . در این مطالعه به بررسی برخی مسایل اکولوژیکی موثر بر جاده ها ی جنگلی و اثر جاده جنگلی بر عوامل اکولوژیکی، هیدرولوژیکی و زیست محیطی به بحث و بررسی گذاشته شده، عواملی مانند جابجا کردن خاک سطحی باعث فرسایش خاک و بر هم خوردن تعادل املاح و مواد معدنی و کاهش رطوبت خاک می شود . جاده ها فرآیند ژئومورفولوژیک و هیدرولوژیکی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد از جمله اثرات هیدرولوژیکی جاده ها رسوبگذاری رودخانه هاست که زندگی جانوران آبزی را تحت فشار قرار می دهد و کیفیت آب و خطراتی درباره سلامتی عمومی دارد . از لحاظ ژئومورفولوژیکی جاده ها باعث تسریع فرسایش خاک می شود که این فرسایش در واحد سطح نسبت به فرسایش سایر کاربردهای زمین بزرگتر است . پس باید در طراحی جاده های جنگلی تمام اصول و مبانی مهندسی، اکولوژیکی وعلوم خاکشناسی را لح ا ظ نمود و ملاحظات آنها را مهم برشمرد و سپس به مطالعات جامع پرداخت.