سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین مروتی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم وفنون دریایی-دانشگاه آزاد اسلامی –واحد ش
مرتضی منصوردهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی دریا -دانشگاه آزاد اسلامی –واحد شما

چکیده:

در بسیاری از بنادر بزرگ جهان کانالهایی احداث شده است که به کشتی اجازه می دهد فواصل طولانی را در خشکی بپیماید و سپس وارد حوضچه ورودی (Ship Lock) شود.از این حوضچه ها می توان در مسیر آبراههای طبیعی نیز استفاده کرد وتردد کشتیها و شناور ها را در این مسیرها فراهم ساخت. نمونه های استفاده از این حوضچه ها در کشور های اروپایی و کشور روسیه اجرا شده و تحول عظیم اقتصادی دراین مناطق به وجود آورده است.
رودخانه کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است که مدتها کشتیها و شناورهای کوچک وبزرگ در آن تردد مینموده اند.
این رودخانه در قسمت پایین دست به اروند می ریزد(سه شاخه کارون _اروند).با توجه به فعالیت بندر خرمشهر در کنار رودخانه اروند احداث یک دریچه ورود کشتی در سه شاخه کارون باعث احیای کشتیرانی در این رودخانه شده و تردد کشتی و شناورها در این رودخانه را فراهم می سازد .
مطالعه طراحی دریچه ورود کشتی در سه شاخه کارون _اروند جهت احیای کشتیرانی در این رودخانه و امکان سنجی طرح Ship Lockدر این مکان در این مقاله ارائه گردیده است