مقاله مطالعه برهمکنش رنگدانه هاي آنيوني با سيستم مزوپور: برجذب و کاربرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي) از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه برهمکنش رنگدانه هاي آنيوني با سيستم مزوپور: برجذب و کاربرد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزوپور
مقاله عامل دار كردن
مقاله كنگورد
مقاله شناساگر pH
مقاله حسگر
مقاله برجذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي فر داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وارد شدن رنگ دانه هاي آلي در ساختار مزوپورها افزون بر حذف آن ها به وسيله بر جذب، مي تواند سيستم هاي هيبريدي ايجاد کند که در زمينه هاي حسگري، شناساگري، ليزر و الکترونيک نوري به کار روند. در اين پژوهش از مزوپور MCM-41 و رنگ دانه کنگورد (CR) با اعمال شرايط مناسب سيستم هاي CR/MCM-41 تهيه شد. از روش هاي XRD، UV-Vis، DRS، BET و FTIR در بررسي ويژگي هاي ساختاري ترکيب ها استفاده شد. براي بررسي نقش سورفکتانت نمونه هاي MCM-41 تعويض يوني شده، MCM-41 گرمادهي شده و MCM-41 اصلاح شده به وسيله آمينو پروپيل تري اتوکسي سيلان تهيه شد. مزوپور اصلاح شده مقرهاي جذب مناسبي را براي برهم کنش بين سطح جامد و CR فراهم مي کند. هم دماهاي لانگموير و فرندليخ نيز مورد بررسي قرار گرفته اند و ثابت هاي آنها به دست آمده اند. سيستم MCM-41 حاوي کنگورد مي تواند به عنوان شناساگر pH و حسگر گازهاي آمونياک و اسيد کلريدريک به کار رود.