سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مونا صبوری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد رضا بزرگمهر – دکترای شیمی فیزیک
جمشید خان چمنی – دکترای بیوفیزیک

چکیده:
در این پژوهش برهم کنش داروی پیریدوکسین با پروتئین هموگلوبین انسانی در سیستم دوتایی با استفاده از روش طیف سنجی دو رنگ نمایی دورانی بررسی شد. داده های طیف دو رنگ نمایی دورانی دلالت بر کاهش ساختارهای دوم بویژه مارپیچ آلفا در هوگلوبین در نتیجه بر همکنش با پیریدوکسین داشت.