سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی یازرلو – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمود احمدزاده هروی – سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

مجموعه براکیوپودهای شرح داده شده از سنگهای اردویسین ناحیه جنوب بجنورد شامل ۲ جنس و ۲۹ گونه می باشد، که هشت جنس و ۷ گونه برای اولین بار در ایران گزارش می شود و بعلاوه یک گونه جدید (Troplesia bognurdiansis) معرفی می شود. ستون چینه شناسی تهیه شده از منطقه شامل چهار واحد سنگی می باشد که لیتولوژی و مجموعه براکیوپودهای آن عبارتند از :
۱- لایه های زیرین شامل سنگ های آهکی و شیل با جنس های Syntrophona, Gonambonites , Bilngsella که دو جنس آخر برای اولین بار از ایران گزارش می شود. مجموعه فسیلی فوق سن اردویسین زیرین را برای این واحد نشان میدهد.
۲- لایه های فوقانی این واحد بطور عمده سیلستون و شیل با تداخلهایی از سنگ آهک، تشکیل شده است که جنس های Glyptorthis , Murinella, Tapherorthis از این لایه برای اولین بار از ایران گزارشمی شود و این مجموعه فسیلی سنی معادل اردویسین میانی را مشخص می نماید.
۳- این واحدها عمدتا شامل شیل و سنگ آهک و دارای مجموعه فسیلی زیر می باشد:
Platystrophia anomala, Thearodonta dignata, Platystrophia sp.,
Diceromyonia tersa, D. Crassa, Triplisia bpgnurdianis,
Hindella cassidea, H.crassa, Zygosapira resupinata multicostata
Z. sulcata , dalmanella, sp., Platystrophia. Cypha, Leptaena martinansis
گونه آخر برای اولین بار از ایران گزارش می شود. مجموعه فسیلی فوق سنی معادل اردویسین پسین (Ashgillian) را مشخص می نماید.
۴- فوقانی ترین لایه های این واحد عمدتا ازسنگ آهک رسی و شیل تشکیل شده است. از این واحد ۳ جنس و ۲ گونه مشخص شده که سنیمعادل سیلورین پیشین را نشان می دهد که جنس ها و گونه ها عبارتند از :
Pentamerus obiongus, Eospirifer tasmaniansis, Antirhynchonella
که دو گونه ذکر شده برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
مطالعه ۱۹ مقطع نازک تهیه شده از سنگ های مورد مطالعه بیانگر دو رخساره زیر است:
– رخساره کربناتی که شامل بیومیکرایت ، بیومیکرودایت و بعضا بیواسپاریت است.
– رخساره اواری که شامل ماسه سنگ و شیل سیلستون میباشد که ماسه سنگ ها از نظر بافتی مچور تا ساب مچور است و از نظر نامگذاری بروش فولک Subarkose تا Sublitharenite است. بطور کلی میکروفاسیس این توالی نشان دهنده محیط کم عمق تا Slope می باشد.