سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامحسین راستگار –
علیرضا عاشوری –

چکیده:

در مقاله حاضر پراکیودهای لایه سفالوپوددار سازند شیشتو موردمطالعه قرار گرفته اند. لایه سفالوپوددار با داشتن مورفولوژی ورنگ ویژه به صورت یک واحد راهنما و شاخص در کوههای شتری (ناحیه طبس) تظاهر دارد. مطالعات در سه ناحیه حوض دو راه ، نیاز وهورموک – پوشا (شکل ۱) که از نظر سنگ شناسی و تنوع و فراوانی فسیل تغییرات فاحشی را نشان می دهند صورت گرفته است. در این بررسی ۱۸ جنس و ۱۶ گونه براکیوپودی شناسایی شده اند که سن فرازنین میانیتا فاسنین پسین را مشخص می کنند.