سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

باقر جلوخانی نیارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه تهران
عباس قلندرزاده – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیر عربلویی – کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
ابوذر صدرکریمی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه تهران

چکیده:

دیوارهای بلوکی ژوژپشتی نوعی از دیوارهای ساحلی می باشند که عملکرد خوبی از خود در مقابل زلزله نشان داده اند. یکسری آنالیزهای تنش موثر جهت پیش بینی رفتار لرزه ای دیوارهای ساحلی بر روی این نوع دیوارها صورت گرفته است. با استفاده از یک برنامه تفاضل محدود غیرخطی، مطالعه عددی روی این نوع دیوارها صورت گرفته است که مطالعات حاضر بر روی مدلهای آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه تهران صورت گرفته است. در این مقاله فرمول بندی کدهای محاسباتی شرح داده شده است. نتایج حاکی ازکاهش رانش وارد بر این دیوارها، بخصوص در قسمتهای شیب منفی گوژ دیوار می باشد. توسعه فشار آب منفذی در زیر و مجاور دیوار از پیش بینی ضعیفی برخوردارند.