سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا مرندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عمید مرندی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران
مازیار پروین زاده گشتی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران
مهدی حاج اشرفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

مباحث زیست محیطی در زمینه استحصال مواد در راستای حفاظت از محیط زیست بسیار اهمیت دارند. بهینه سازی راندمان سوختانرژی دارای مباحثی پیچیده است که یکی از این موارد شامل پالایش گازهای موردمی گردد. استحصالدرجریانات گاز طبیعی و فرآیندهای پالایش اغلب شامل گازهای H2S ,CO2 هستند که می بایست از محیط جدا شوند. روشهای سنتی شیرین سازی با استفاده از محلولهای آبی Alkanolamine و در فرآنیدهای جذب و دفع می باشند.
آزمایشات Brian et al. نشان دادند که جذب CO2 داخل محلول بی کربناتی MEA بدون حضور عامل فعال سطحی بهتر از حضور غیر فعال سطحی (surfacc Active Agent ) صورت می پذیرد. در این تحقیق تاثیرات کشش سطحی در طول جذب شیمیایی مد نظر قرار گرفته بود. بطور کلی می توان گفت که پیش بینی حلالیت CO2 بی کربناتی MEA درصورت استفاده از تئوری سینتیکی با در نظر گرفتن مرتبه شبه اول در معادله بازگشت ناپذیر جوابهای خوبی نمی دهد. اما پاسخ مدل برای در نظر گرفتن یک واکنش مرتبه دوم بازگشت پذیر با ضریب استوکیومتری ۲ بسیار خوب است.