سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا ذوالفقاری – مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران
فریباسادات هاشمی – دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم پایه، دپارتمان شیمی
حسین جویا – مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران
پریسا پورحسین – دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم پایه، دپارتمان شیمی

چکیده:

جذب CCl4 , CF4, CH4, H2 بر روی نانوتیوبهای کربنی بررسی شده است. از میان روشهای محاسباتی، شبیه سازی دینامیک مولکولی، به کارگرفته شده است. نانوتیوب های (۳،۳) و (۹،۹) به عنوان جاذب برگزیده شده اند. زیرا از یک طرف ، کایرالیته تاثیر زیادی بر جذب ندارد و از طرفی دیگر، تفاوت زیاد در قطر این دو نانوتیوب، بخوبی اثر انحنا را نشان میدهد . نیروها با استفاده از فر اصلاح شده پتانسیل قدیمی بنارد – جونز بر مبنای انحنا، مدل سازی شده اند. شبیه سازی در مجموعه کنونیکال دردماهای مختلف و تحت فشاری بالاتر از فشار محیط، انجام شده است.