سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره دارستانی فراهانی – پژوهشگران پلیمر ایران، پژوهشکده فرآیند. کارشناس ارشد مهندسی پلیمر
علی اصغر کتباب – استاد دانشگاه پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدالرسول ارومیه ای – عضو هیات علمی پژو هشگاه پلیمر ایران
مجتبی ابطحی – کارشناس ارشد مهندسی پلیمر

چکیده:

محصولات ساخته شده از لاستیک بدلیل ساختار سیر نشده و قطبیت ضعیف در برابر روغن ها به ویژه روغن های آروماتیک و پارافینی به شدت متورم شده و با مرور زمان خواصفیزیکی و مکانیکی آنها دستخوش تخریب می شود. با افزودن NBR به آمیزه های NR می توان این مشکل را تا حدی رفع کرد اما این دو الاستومر از نظر قطبیت و درجه سیرشدگی متفاوت بوده و این موضوع باعث شده است که آلیاژ این دو الاستومر از نظر ریز ساختار ناسازگار بوده و توزیع اتصالات عرضی در آن نامناسب باشد. روش متداول برای بهبود سازگاری آلیاژ ها استفاده از سازگار هنده های فازی است. لاستیک کلرو پرن CR از نظر پارامتر حلالیت بین این دو الاستومر قرار دارد و با استفاده از آن در مقادیر کم خواص فیزیکی مکانیکی این آلیاژ اصلاح شده است. روشهای مختلفی برای بررسی سازگاری آلیاژ ها به کار میروند. در این تحقیق از یک روش ساده برای بررسی سازگاری این آلیاژ ها و بهبود خواص آن استفاده شده است .