سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا زارعی قاضیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
زین العابدین طهماسبی سروستانی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات مصرف کمتر آب از طریق قطع آبیاری آزمایشی مزرعه ای در موسسه تحقیقات برنج کشور در سال ۱۳۸۰ انجام گرفت طرح آماری مورد استفاده به روش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کاملت صادفی در چهار تکرار بود.