مقاله مطالعه بيوسيستماتيکي چهار گونه از جنس زالزالک (Cratagus L.) در مرکز ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه بيوسيستماتيکي چهار گونه از جنس زالزالک (Cratagus L.) در مرکز ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريخت شناسي
مقاله ريز ريختارشناسي
مقاله زالزالک
مقاله فلور ايران
مقاله مونوگراف
مقاله Crataegus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي پور نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: سليم پور فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زالزالک يا (Crataegus L.) متعلق به تيره Rosaceae است. طي بررسي بر روي آرايه هاي مختلف اين جنس مشخص شد گونه C. ambigua در فلور ايران و ايرانيکا مترادف گونه C. meyeri اعلام شده است، در مونوگراف نيز اين گونه يکي از گياهان موجود در ايران به شمار مي رود. دو گونه C. aminii و C. atrosanguinea در فلور ايران گزارش شده اند در حالي که در مونوگراف C. atrosanguinea مترادف گونه C. ambigua subs. ambigua اعلام شده است و با توجه به اين که فلور ايران و مونوگراف تقريبا همزمان چاپ شده اند از C. aminii که در فلور ايران به عنوان گونه جديد معرفي شده، نامي برده نشده است. با توجه به اين موارد تحقيق اخير به بازنگري اين چهار گونه در ايران از نظر ريخت شناسي اندام هاي مختلف و ريز ريختارشناسي دانه ها پرداخته است. نتايج حاصل از مطالعات ريخت شناسي شباهت هاي بسياري را در اين چهار گونه نشان مي دهد. در مطالعات ريز ريختارشناسي دانه ها نيز شباهت هايي در صفات کيفي و کمي مشاهده شده است. با توجه به نتاج حاصل به نظر مي رسد C. aminii گزارش شده در فلور ايران همان C. atrosanguinea و از طرفي مطابق با نظر کريستنسن در مونوگراف و بر خلاف نظر دنمز C. atrosanguinea مترادف subs. ambigua C. ambigua است.همچنين با توجه به بررسي صفات ريخت شناسي و نيز صفات ريز ريختارشناسي دانه ها و وجود تفاوت هاي فراوان در اين صفات دو گونه C. meyeri و C. ambigua مطابق نظر کريستنسن دو گونه مجزا مي باشند.