مقاله مطالعه بيوکنترلي قارچ Trichoderma atroviride PTCC5220 عليه قارچ Rhizoctonia solai AG2-2 عامل بيماري پوسيدگي ريشه چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۵۲ تا ۴۶۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه بيوکنترلي قارچ Trichoderma atroviride PTCC5220 عليه قارچ Rhizoctonia solai AG2-2 عامل بيماري پوسيدگي ريشه چغندرقند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Trichoderma atroviride
مقاله Rhizoctonia solani
مقاله اثر آنتاگونيستي
مقاله سنجش زيستي
مقاله گروه آناستوموزي ۲-۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي امير
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: زماني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ تريكودرما، به دليل ترشح انواعي از آنزيمهاي كيتينازي، بعنوان عاملي قوي در كنترل بيولوژيك بيماريهاي قارچي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين آنزيمها، غالبا با فرو پاشيدن اجزاي ساختاري قارچها، به مبارزه با اين عوامل بيماريزا مي پردازند. از آنجا که جدايه Trichoderma atroviride PTCC5220 داراي بيشترين ميزان فعاليت آنزيمهاي كيتينازي مي باشد، بنابراين در اين تحقيق در آزمايشات مايكوپارازيتي از اين جدايه (T. atroviride) عليه قارچ R. solani عامل ايجاد بيماري پوسيدگي ريشه (root rot) در چغندرقند در شرايط ميکروسکوپي و ماکروسکوپي و همچنين در مطالعات گلخانه اي استفاده گرديد. مطالعه اثر بيوکنترلي قارچ T. atroviride بر قارچ R. solani به چهار روش کشت متقابل (dual culture)، کشت روي اسلايد (slide culture) و مطالعه شرايط باز دارندگي در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي نشان داد که قارچ T. atroviride مي تواند با مکانيزمهاي بيوکنترلي رشد قارچ بيماريزاي R.solani را مهار نمايد.