سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جهانبخش دانشیان – دانشگاه تربیت معلم – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی
حمیدرضا قاسمی – دانشگاه تربیت معلم – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی

چکیده:

به منظور بررسی فرامینیفرهای بنتونیک نهشته های سازند قم در شمال شرق آبگرم، قزوین یکبرش چینه شناسی (برش قره قرقان) انتخاب شد. دراین برش سازند قم با ۴۹۵ متر ضحامت از سنگ آهک کرم متمایل به خاکستری تشکیل شده است. مطالعه ۷۳ نمونه برداشت شده از برش فوق منجر به شناسایی ۳۰ جنس و ۴۳گونه از فرامینفرهای بنتونیک شد. مجموعه فرامینیفرها نشان دهنده سن late Early Aquitanian تاBurdigalianاست. ضخامت نهشته های اکیتانین در این برش ۲۴۵ متر می باشد.