سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کریمی – کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه گیلان
نصرت ا… فلاح – استادیار گروه عمران ، دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – دانشیار گروه عمران ، دانشگاه گیلان

چکیده:

پاسخ لرزه ای پلهای ایزوله شده بوسیله دو نمونه از سیستمهای جدایش لرزه ای (سیستم اصطکاکی خالص -P F و سیستم تکیه گاهی ( LRBهنگام برخورد با کلیدهای برشی واقع در کوله ها و پایه ها مورد بررسی قرار گرفته است . پل ایزوله شده بصورت مدل سه بعدی و جرم عرشه و پایه ها بصورت گسترده در مدل در نظر گرفته شده و همچنین یک المان متشکل از فنر نیز جهت مدل نمودن کلید های برشی مورد استفاده قرار گرفته است . تغییرات لنگر عرضی عرشه و پایه ها و همچنین شتاب مطلق و جابجائی عرشه در محل تکیه گاه برای سیستم های مختلف جدایش لرزه ای تحت زلزله های مختلف محاسبه شده اند . در این بررسی تأثیر عواملی از قبیل میزان فاصله آزاد بین عرشه و کلید برشی و همچنین سختی کلید برشی بر رفتار لرزه ای پل مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج این بررسی نشان میدهد که پاسخ پل ایزوله شده پس از وقوع برخورد بشدت متأثر شده و در نتیجه تا حد امکان می بایست از وقوع برخورد اجتناب شود . میزان لنگر عرضی و شتاب مطلق عرشه افزایش یافته و جابجائی تکیه گاه غالباً کاهش می یابد . همچنین مشاهده شده است که افزایش سختی کلیدهای برشی سبب تشدید قابل ملاحظه پاسخ لرزه ای پل در اثر برخورد می شود .