سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پویا شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه مهندسی آب
منوچهر حیدرپور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه مهندسی آب
اسماعیل لندی – مربی دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه مهندسی آب

چکیده:

دانستن عواملی که باعث اختلاط در جریان کانال های باز با پوشش گیاهی میشود از جهت های مختلف در مهندسی آب دارای اهمیت است. در این گونه بازه ها، تحلیل صحیح وضعیت اختلاط در جریان برای انجام پروژه های ساماندهی، نیاز به بررسی کافی تأثیر تراکم پوشش گیاهی بر ضرایب پخش جریان دارد. بدین منظور برای مدل کردن پوشش گیاهی در کانال آزمایشگاهی، از استوانه هایی به قطر ۶ میلیمتر استفاده و در چهار نوع تراکم در کف کانال نصب گردید. نتایج نشان داد با افزایش تراکم پوشش گیاهی، ضریب پخش عرضی ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش می یابد.