سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مسعود دادیور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
محمدعلی خودشناس – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

گوگرد از عناصر ضروری و پرمصرف گیاه لوبیا محسوب می شود . این عنصر جزئی از ترکیبات بیشماری از اسید امینه و در نتیجه پروتئین هاست همچنین اضافه کردن گوگرد یکی از روشهای اصلاح و کاهش پ هاش خاکهای قلیایی و آهکی می باشد که سبب جذب بهتر سایر عناصر می گردد . راتون (۱۹۹۵) طی آزمایشاتی نشان داد که مصرف گوگرد در محصولات مختلف باعث می گردد که جذب عناصر ازت، فسفر و روی افزایش می یابد . پان و همکاران (۱۹۹۴) با مصرف ۴۰ کیلوگرم گوگرد در تناوب گندم – برنج نشان دادند کاربرد گوگرد در خاک باعث افزایش مقدار
کل گوگرد قابل جذب، گوگرد آلی و غیر سولفاته و افزایش عملکرد دانه گندم می شود . با توجه به نقش مهم گوگرد در تولید محصولات کشاورزی و کمبود گوگرد آلی در خاکهای استان و عدم مصرف کود مذکور در برنامه تغذیه کودی محصول لوبیا توسط کشاورزان، طرحی با هدف مطالعه تأثیرات کاربرد این کود در عملکرد و جذب عناصر غذایی کم مصرف در نقاط مختلف در استان مرکزی صورت گرفت .